Together we build.
siklasicher.

O podjetju

Sikla d.o.o.
Ulica Prekmurske čete 74
9232 Črenšovci
Tel.: 00386 (0)2 573 58 62
Fax: 00386 (0)2 573 58 71
Email: info@sikla.si

Direktor s pooblastili za zastopanje

Ignac Jantelj

Sodišče matičnega registra

Podjetje Sikla d.o.o. je registrirano pri Okrožnrm sodišču v Murska Soboti.

Matična številka

1511041

UID za DDV

SI25428683

Odgovornost za vsebino

Kot ponudnik storitev smo v skladu zakona o telemedijih odgovorni za lastne vsebine na teh straneh. Kot ponudnik storitev nismo odgovorni za nadzor poslanih ali shranjenih tujih informacij ali za raziskavo okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost. Obveznosti za odstranjevanje ali blokiranje uporabe informacij po splošnih zakonih ostanejo nespremenjeno v veljavi. Odgovornost za to pa je mogoča šele od trenutka, ko izvemo za konkretno kršitev zakona. Takoj ko bomo izvedeli za posamezne kršitve zakona, bomo te vsebine takoj odstranili.

Odgovornost za povezave

Naša ponudba vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani tretjih oseb, na vsebino katerih pa nimamo vpliva. Zato tudi ne moremo prevzeti odgovornosti za te tuje vsebine. Za vsebine strani s povezav je vedno odgovoren posamezen ponudnik ali upravljavec strani. Ob vključitvi povezave smo preverili, ali strani s povezav morda vsebujejo zakonske kršitve. V trenutku vključitve povezave zakonskih kršitev nismo opazili. Stalen nadzor vsebine strani s povezav pa brez konkretnih indicev za kršitev zakona ni razumen. Takoj ko bomo izvedeli za kršitve zakona, bomo takšne povezave takoj odstranili.

Avtorske pravice

Vsebine in dela na teh straneh, ki jih pripravijo upravljavci strani, so podvrženi zakonodaji o avtorskih pravicah. Za razmnoževanje, obdelavo, razširjanje in vsakršno uporabo zunaj meja avtorskih pravic je potrebno pisno soglasje posameznega avtorja oz. osebe, ki je vsebino pripravilo. Prenosi in kopiranje teh strani so dovoljeni samo za zasebno in ne za komercialno uporabo. Če vsebine na teh straneh ni pripravil upravljavec, so bile upoštevane avtorske pravice tretjih oseb. Zlasti vsebine tretjih oseb so označene kot takšne. Če pa bi kljub temu opazili kršitev avtorskih pravic, vas prosimo, da nas na to ustrezno opozorite. Takoj ko bomo izvedeli za kršitve zakona, bomo takšne vsebine takoj odstranili.