Together we build.
siklasicher.

Siaqua – Odvodnjavanje ravnih streh

Pri gradnji obrtnih in industrijskih stavb so ravne strehe pravilo. Pomembno za neoporečno delovanje ravne strehe je hitro in varno odvodnjavanje deževnice v kanalizacijo.

Projektant ima na razpolago dva različna sistema odvodnjavanja:

  • sistem odvodnjavanja s prosto gladino (FSE)
  • sistem odvodnjavanja s tokom pod tlakom (DSS)

Pri sistemu odvodnjavanja s prosto gladino se odvodnjavanje deževnice izvede preko delno zapolnjenih sistemov napeljav. Za ta sistem so značilni številni strešni vtoki in padne napeljave. Zbiranje in odvajanje deževnice poteka po osnovni napeljavi, ki mora biti položena z nakloni. Prednosti tega sistema so enostavno dimenzioniranje in neomejena uporaba pri skorajda vsaki obliki strehe, še posebej pri manjših strešnih površinah.

Teaser Siaqua 250x250

Pri sistemu odvodnjavanja pod tlakom se deževnica odvaja preko posebnih strešnih vtokov direktno v zbiralni vod, ki je montiran pod streho brez naklona. Od tod vodi ena sama vertikala v osnovno napeljavo ali direktno v zbirni kanal.

Sistem napeljave do prehoda v osnovno napeljavo je projektiran za polno napolnjenost. Vodni steber v prav tako polni vertikali povzroči podtlak v zbirni napeljavi in zaradi tako nastalega sesalnega efekta pride do odvodnjavanja strehe.

Za določitev in dimenzioniranje naprave za odvodnjavanje pod tlakom je potrebno hidravlično planiranje. Pri modernih, velikih strešnih površinah se ta sistem odlikuje z naslednjimi prednostmi:

  • manjše število strešnih vtokov in strešnih prebojev,
  • minimalno število padnih in osnovnih napeljav, manj zemeljskih del,
  • manjši prečni prerezi cevi pri največji moči odtoka,
  • položitev zbirne napeljave na strehi brez naklona,
  • učinek samo-čiščenja sistema zaradi večje hitrosti pretoka