Together we build.
siklasicher.

Tehnična opozorila

Naše osebje za podporo strankam in aplikativni inženirji vam radi pomagajo z dodatnimi podrobnimi informacijami: odgovorili vam bodo na vaša vprašanja ali pa s pomočjo naše lastne programske opreme za načrtovanje skupaj z vami pripravili posebne rešitve.

Če ni navedeno drugače, veljajo vsi podatki o obremenitvah za pretežno mirujoče statične obremenitve pri sobni temperaturi. Navedene dovoljene obremenitve je treba razumeti kot nazivno ali delovno obremenitev in se, če ni navedeno drugače, nanašajo na smer glavne obremenitve. Uvajanje obremenitve na konstrukcijo mora preveriti stranka na mestu uporabe.

Dovoljene sile (Fzul) in navori (Mzul) navajajo največjo obremenitev zaradi zunanjih vplivov in jih je treba v smislu varnostnega koncepta v skladu z evrokodom 3 (DIN EN 1993) razumeti kot karakteristične vrednosti. Pri teh vrednostih je bil upoštevan skupni varnostni koeficient (z delnima varnostnima koeficientoma γM in γF).

Pri dimenzioniranju sklopov je treba preveriti upoštevanje dovoljene obremenitve za vsak udeležen izdelek, saj je znano, da je vedno najpomembnejši ravno najšibkejši člen.

Obdelave površine/snovi so primerne do naslednjih pogojev okolice:

Površina/Material       
Kategorija korozivnosti
po EN ISO 14713-1
Galvansko cinkano do ≤ C1
HCP do ≤ C4
Legirano jeklo (A4) do ≤ C5

Ta katalog je namenjen samo uporabi prejemnika. Vsi njegovi deli so lastnina podjetja Sikla. Tehnični opisi in vsi podatki so pripravljeni s kar največjo mero vestnosti. Slike in skice niso obvezujoče. Odgovornost za tiskarske napake in pomanjkljivosti je izključena.

Pravice do sprememb in konstrukcijskih izboljšav, zlasti v smislu tehničnega napredka, so pridržane. Odločilna je trenutna spletna različica kataloga. 

® Sikla 04/2021
Vse pravice pridržane