Together we build.
siklasicher.

Vse novice

Ustrezne protipožarne pritrdilne rešitve s protipožarnim vodnikom Sikla

Obsežni zakonski predpisi, smernice in standardi preventivne protipožarne zaščite se nenehno spreminjajo, prepoznavanje in upoštevanje njihove veljavne različice pa je nenehen izziv za načrtovalce protipožarne zaščite, izvedence, testne inštitute in organe.

Vodnik protipožarne zaščite Sikla upošteva trenutne ugotovitve s področja standardov, preizkusov komponent ter sodelovanja s testnimi inštituti in organizacijami v Nemčiji in v tujini (RAL/MPA/IBS) in pomaga pri usmerjanju stanja tehnike.

Z obsežnimi tabelami z vrednostmi požarne obremenitve, vključno z deformacijami za številne sestavne dele in tipično vrsto gradnje, se zagotovi, da so lahko varnostni cilji dosledno sledljivi preko vmesnikov in je gradnja na tak način varna.


Pri tem je bila upoštevana trenutna nosilna varnostna meja po DIN EN 1363-1 glede na omejitev deformacije. Najnovejši osnutek 2018-04 DIN EN 1363-1 v prihodnje še jasneje upošteva to merilo nosilnosti. Tako so izračuni znotraj območja zaupanja »prečni prerez profilov« na podlagi DIN EN 1993-1-2 uresničljivi, če obstaja izvedensko mnenje o deformacijskih tolerancah. Zlasti je treba omeniti, da so »v območjih padca nahajajoči se nosilci = vogal vrvi« izvzeti iz tega območja zaupanja in se jih zato ne sme upoštevati. Takšne montaže so glede na stanje tehnike nedopustne in nesprejemljive.

Mi smo vaš kompetentni partner, tudi pri požarni varnosti, zato stopite v stik z nami!

Prenosi